J.A.I. Installatie 2012 © Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaarden

Home.Meldkamer.Camerabeveiliging.Aanbieding.Alarmsysteem.Contact.
Gebruiksvoorwaarden

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, J.A.I. Installatie, een bedrijf dat is gevestigd in Nederland. Door je toegang te verschaffen tot de website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, Als je niet met deze voorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij je deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken. Voor andere websites van J.A.I. Installatie kunnen andere gebruiksvoorwaarden gelden. Je dient deze afzonderlijk te lezen.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Copyright © J.A.I. Installatie. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van J.A.I. Installatie, Oasis & Jablotron, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Je mag (een gedeelte van de) website kopiëren en verspreiden onder andere personen, door dit gedeelte te printen of te downloaden naar een harde schijf, onder de voorwaarde dat je dit doet voor informatieve doeleinden en bovenstaande copyright-vermelding in alle kopieën is opgenomen. Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming verboden om 1) een kopie van welk gedeelte van de website dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden 2) (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk, hetzij in een papieren versie, hetzij in elektronische vorm, waaronder mede verstaan een website van derde(n) of 3) het koppelen van andere sites aan onze website.

Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door J.A.I. Installatie, Oasis & Jablotron en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze website is strikt verboden, tenzij wij hiervoor vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. J.A.I. Installatie garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken of vrij zal zijn van fouten.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen, of de toegang tot deze website te beëindigen. J.A.I. Installatie adviseert daarom deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat J.A.I. Installatie verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, is J.A.I. Installatie niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Indien je op enig moment merkt dat je toegang tot een andere site hebt gekregen, kan je naar deze website terugkeren door op de "backwards-pijl" te klikken, of door het domein adres www.jai-installatie.nl in te toetsen.

Door u verstrekte informatie

Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en staat u ervoor in dat gebruik door ons geen inbreuk oplevert op de rechten van derden.

Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.